چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲
۱۴:۲۶:۴۴

استاندار اصفهان:تمام قد آماده رفع موانع استانی در جذب سرمایه‌گذاران هستیم

دکتر مرتضوی گفت: گره‌های چندین ساله در یک سال گذشته باز شد که نشان دهنده رویکرد متحول استان در توسعه و پیشرفت همه‌جانبه است؛ از این رو می‌طلبد با طنین و انعکاس به این نگاه هم افزا، زمینه‌‌های جذب سرمایه‌گذاران را به اصفهان فراهم کنیم.

دکتر مرتضوی گفت: گره‌های چندین ساله در یک سال گذشته باز شد که نشان دهنده رویکرد متحول استان در توسعه و پیشرفت همه‌جانبه است؛ از این رو می‌طلبد با طنین و انعکاس به این نگاه هم افزا، زمینه‌‌های جذب سرمایه‌گذاران را به اصفهان فراهم کنیم.

۲۵ اسفند ۱۴۰۱