پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۲۳:۱۹:۲۷

استاندار اصفهان:تولید سوخت سبز، از اولویت های اصلی استان اصفهان است

دکتر مرتضوی گفت: ورود به حوزه تولید سوخت سبز، یکی از اولویت هایی است که بایستی در استان با جدیت دنبال شود.

دکتر مرتضوی گفت: ورود به حوزه تولید سوخت سبز، یکی از اولویت هایی است که بایستی در استان با جدیت دنبال شود.

۲۸ فروردین ۱۴۰۲