شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۱:۴۰:۴۴

استاندار اصفهان:حل بسیاری از مشکلات درگرو واگذاری اختیارات به استان هاست

استاندار اصفهان گفت: اگر ام‌المصائب کشور یعنی تمرکزگرایی حل شود و برخی اختیارات به استان‌ها بازگردد، بسیاری از مسائل استان‌ها حل خواهد شد.

استاندار اصفهان گفت: اگر ام‌المصائب کشور یعنی تمرکزگرایی حل شود و برخی اختیارات به استان‌ها بازگردد، بسیاری از مسائل استان‌ها حل خواهد شد.

۱۵ اسفند ۱۴۰۱