جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
۰۰:۱۷:۴۹

استاندار اصفهان:حمایت از شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه زنجیره ارزش در دستور کار مدیریت استان است

استاندار اصفهان گفت: درصدد هستیم با حمایت مناسب زمینه رونق شرکت های دانش بنیان و فعال در حوزه حفظ زنجیره ارزش را فراهم کنیم تا اقتصاد دانش بنیان به شکل صحیح و واقعی خود در استان اصفهان معنا پیدا کند.

استاندار اصفهان گفت: درصدد هستیم با حمایت مناسب زمینه رونق شرکت های دانش بنیان و فعال در حوزه حفظ زنجیره ارزش را فراهم کنیم تا اقتصاد دانش بنیان به شکل صحیح و واقعی خود در استان اصفهان معنا پیدا کند.

۶ اسفند ۱۴۰۱