چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۲۰:۵۵:۱۰

استاندار اصفهان:خواسته مردم اصفهان رعایت حقوق و قوانین در حوضه آبریز زاینده‌رود است

دکتر مرتضوی گفت: خواسته مردم اصفهان رعایت حقوق و قوانین در حوضه زاینده‌رود است و این موضوع تکلیفی است که بر دوش دادستان کشور است تا فرای از استان و منطقه، خیر و صلاح مردم رقم بخورد.

دکتر مرتضوی گفت: خواسته مردم اصفهان رعایت حقوق و قوانین در حوضه زاینده‌رود است و این موضوع تکلیفی است که بر دوش دادستان کشور است تا فرای از استان و منطقه، خیر و صلاح مردم رقم بخورد.

۱۵ اسفند ۱۴۰۱