دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲
۰۰:۵۳:۱۴

استاندار اصفهان:در دولت سیزده گفتمان مدیریت جهادی احیا شده است

دکتر مرتضوی گفت: در دولت سیزدهم، گفتمان مدیریت جهادی احیا شده و دولت پاسخگوی مطالبات مردم است. رییس جمهور تمام وقت خود را برای رفع مشکلات و توسعه کشور گذاشته‌ و لحظه ای از کوشش متوقف نمی شود.

دکتر مرتضوی گفت: در دولت سیزدهم، گفتمان مدیریت جهادی احیا شده و دولت پاسخگوی مطالبات مردم است. رییس جمهور تمام وقت خود را برای رفع مشکلات و توسعه کشور گذاشته‌ و لحظه ای از کوشش متوقف نمی شود.

۲۸ فروردین ۱۴۰۲