یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
۲۰:۲۲:۴۱

استاندار اصفهان:راهبرد اساسی در بازآفرینی شهری، ارتقای سطح کیفیت زندگی ساکنین است

استاندار اصفهان گفت: صراحتا اعلام می کنیم با ارائه طرح های بازآفرینی شهری به دنبال افزایش و تقویت جمعیت بیشتر از ظرفیت موجود نیستیم.

استاندار اصفهان گفت: صراحتا اعلام می کنیم با ارائه طرح های بازآفرینی شهری به دنبال افزایش و تقویت جمعیت بیشتر از ظرفیت موجود نیستیم.

۳ اسفند ۱۴۰۱