یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
۲۲:۰۲:۱۸

استاندار اصفهان:طرح جامع دانشگاه فرهنگیان ارائه و جذب معلم تنها از دانشگاه فرهنگیان انجام شود

دکتر مرتضوی گفت: طرح جامع دانشگاه فرهنگیان هرچه زودتر ارسال شود تا پیش از پایان دولت به نتیجه برسد، همچنین باید جذب معلم تنها از راه دانشگاه فرهنگیان مورد توجه قرار بگیرد و مصوبات این بخش پیگیری و اجرا شود.

دکتر مرتضوی گفت: طرح جامع دانشگاه فرهنگیان هرچه زودتر ارسال شود تا پیش از پایان دولت به نتیجه برسد، همچنین باید جذب معلم تنها از راه دانشگاه فرهنگیان مورد توجه قرار بگیرد و مصوبات این بخش پیگیری و اجرا شود.

۲۷ فروردین ۱۴۰۲