شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۲۲:۲۴:۵۳

استاندار اصفهان:ظرف دو هفته آینده بسته پیشنهادی بازآفرینی شهری استان اصفهان تدوین و ارائه شود

دکتر مرتضوی گفت: انتظار می‌رود ظرف دو هفته آینده بسته پیشنهادی استان اصفهان در حوزه بازآفرینی شهری تنظیم و به ستاد استانی ارائه شود.

دکتر مرتضوی گفت: انتظار می‌رود ظرف دو هفته آینده بسته پیشنهادی استان اصفهان در حوزه بازآفرینی شهری تنظیم و به ستاد استانی ارائه شود.

۱۱ مرداد ۱۴۰۲