پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
۱۰:۰۱:۳۵

استاندار اصفهان:فساد ستیزی یک شاخصه مهم در ذیحسابان و مدیران مالی است

دکتر مرتضوی گفت: نگاه فساد ستیز، نظم، انضباط، صبر و حوصله از شاخص های اساسی ذیحسابان و مدیران مالی است.

دکتر مرتضوی گفت: نگاه فساد ستیز، نظم، انضباط، صبر و حوصله از شاخص های اساسی ذیحسابان و مدیران مالی است.

۱۶ فروردین ۱۴۰۲