پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
۲۰:۳۵:۱۶

استاندار اصفهان:مدیریت مصرف انرژی با همراهی و همکاری همگانی ممکن می شود

دکتر مرتضوی گفت: مدیریت مصرف انرژی بایستی فرهنگ سازی و برای اجرای آن بخش های مختلف خانگی، خدماتی، ادارات و صنایع بسیج شوند.

دکتر مرتضوی گفت: مدیریت مصرف انرژی بایستی فرهنگ سازی و برای اجرای آن بخش های مختلف خانگی، خدماتی، ادارات و صنایع بسیج شوند.

۴ دی ۱۴۰۱