دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲
۰۰:۵۹:۵۳

استاندار اصفهان:وظیفه نخست ما در برابر جامعه دارای معلولیت اشتغال و معیشت است(گزارش تصویری)

استاندار اصفهان گفت: معیشت و اشتغال مهمترین نیاز جامعه بالاخص برای معلولان است؛ اگر برای این دغدغه اساسی راهکار داشته باشیم بسیاری از مشکلات دیگر نیز حل خواهند شد.

استاندار اصفهان گفت: معیشت و اشتغال مهمترین نیاز جامعه بالاخص برای معلولان است؛ اگر برای این دغدغه اساسی راهکار داشته باشیم بسیاری از مشکلات دیگر نیز حل خواهند شد.

۱۲ آذر ۱۴۰۱