پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۱۷:۳۴:۵۵

استاندار اصفهان ، سیدرضا مرتضوی ،

استاندار اصفهان گفت: تنها در صورتی می توانیم شاهد رشد و توسعه روستاها باشیم که در چندین محور اساسی اقدامات قابل توجهی انجام شود.

استاندار اصفهان گفت: تنها در صورتی می توانیم شاهد رشد و توسعه روستاها باشیم که در چندین محور اساسی اقدامات قابل توجهی انجام شود.

۲۷ مهر ۱۴۰۱