شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۳:۰۳:۱۶

استاندار اصفهان: ارائه پیشنهادات کاربردی به منظور صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی استان یک اولویت راهبردی است

قرارگاه صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی به ریاست دکتر مرتضوی استاندار اصفهان و با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان، اعضا و مدعوین برگزار شد.

قرارگاه صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی به ریاست دکتر مرتضوی استاندار اصفهان و با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان، اعضا و مدعوین برگزار شد.

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱