یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
۲۳:۴۵:۲۲

استاندار اصفهان: استفاده از علوم جدید در درمان سرطان ضروری است

استاندار اصفهان گفت: استفاده از علوم و روش‌های جدید در درمان انواع سرطان در کشورمان ضروری است و پزشکان نباید از کاروان سریع نوآوری در این زمینه غافل بمانند.

استاندار اصفهان گفت: استفاده از علوم و روش‌های جدید در درمان انواع سرطان در کشورمان ضروری است و پزشکان نباید از کاروان سریع نوآوری در این زمینه غافل بمانند.

۶ تیر ۱۴۰۰