سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲
۰۱:۵۱:۰۷

استاندار اصفهان: استمرار در انجام پروژه‌های تأمین آب استان،در گرو تأمین مالی مناسب است

دکتر مرتضوی یکی از مسائل موجود در استمرار و سرعت بخشی به پروژه های تأمین آب را تأمین مالی مناسب برای ادامه مسیر دانست و گفت: جلسه هایی با بنگاه های اقتصادی استانی و ملی در این زمینه داشتیم، اگر تدبیرهای لازم در این زمینه صورت نگیرد با سرعت مناسب نمی توانیم پیش برویم.

دکتر مرتضوی یکی از مسائل موجود در استمرار و سرعت بخشی به پروژه های تأمین آب را تأمین مالی مناسب برای ادامه مسیر دانست و گفت: جلسه هایی با بنگاه های اقتصادی استانی و ملی در این زمینه داشتیم، اگر تدبیرهای لازم در این زمینه صورت نگیرد با سرعت مناسب نمی توانیم پیش برویم.

۲۵ تیر ۱۴۰۲