پنج شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۱
۱۹:۲۶:۰۱

استاندار اصفهان: امسال هم مازوت در استان مصرف نمی شود

استاندار اصفهان گفت: امسال هم مانند سال گذشته برای جلوگیری از آلودگی هوا و حفظ سلامت مردم، سوخت مازوت(نفت کوره) در واحدهای صنعتی استان مصرف نخواهد شد.

استاندار اصفهان گفت: امسال هم مانند سال گذشته برای جلوگیری از آلودگی هوا و حفظ سلامت مردم، سوخت مازوت(نفت کوره) در واحدهای صنعتی استان مصرف نخواهد شد.

۴ مهر ۱۴۰۰