چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲
۲۰:۳۱:۳۸

استاندار اصفهان: انارک از جمله جغرافیای بی بدیل شهرستان نایین و استان اصفهان است ونقشی تاثیرگذار در توسعه پایدار شرق استان ایفامی نماید

استاندار اصفهان گفت: انارک از جمله جغرافیای بی بدیل شهرستان نایین و استان اصفهان است که با توجه به ظرفیت های فرهنگی، اجتماعی، خدماتی و گردشگری ممتازش می تواند نقشی تاثیرگذار در توسعه پایدار شرق استان ایفا نماید.

استاندار اصفهان گفت: انارک از جمله جغرافیای بی بدیل شهرستان نایین و استان اصفهان است که با توجه به ظرفیت های فرهنگی، اجتماعی، خدماتی و گردشگری ممتازش می تواند نقشی تاثیرگذار در توسعه پایدار شرق استان ایفا نماید.

۹ تیر ۱۴۰۱