سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲
۰۱:۱۶:۲۸

استاندار اصفهان: انتخابات مظهر تحقق ارادهٔ مردم در اداره کشور است

دکتر مرتضوی گفت: وجه تمایز انتخابات در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورها، برگزاری انتخاباتی در کمال شفافیت، رقابت و آگاهی مردم است.

دکتر مرتضوی گفت: وجه تمایز انتخابات در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورها، برگزاری انتخاباتی در کمال شفافیت، رقابت و آگاهی مردم است.

۵ آبان ۱۴۰۲