جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
۱۹:۲۱:۱۶

استاندار اصفهان با خانواده سردار شهید حاج علی قوچانی دیدار کرد

شامگاه بیست و نهم اسفند ماه، استاندار اصفهان در منزل سردار شهید حاج علی قوچانی حضور یافت و با خانواده این شهید والامقام دیدار کرد.

شامگاه بیست و نهم اسفند ماه، استاندار اصفهان در منزل سردار شهید حاج علی قوچانی حضور یافت و با خانواده این شهید والامقام دیدار کرد.

۱ فروردین ۱۴۰۲