دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲
۰۱:۱۸:۵۰

استاندار اصفهان بر تشکیل هیئت اندیشه‌ورز در راستای مهار تورم و تصمیم سازی در سطح ملی تأکید کرد

دکتر مرتضوی گفت:در مهار تورم، بایستی ستاد تنظیم بازار به صورت ویژه عمل کند. این فعالیت ویژه تنها محدود به بازرسی و کنترل بازار نیست و بخش مهم آن حضور میدانی مدیران و مسئولان در عرصه‌های تخصصی خود و ارائه پیشنهاد با هدف تصمیم سازی در سطح ملی است.

دکتر مرتضوی گفت:در مهار تورم، بایستی ستاد تنظیم بازار به صورت ویژه عمل کند. این فعالیت ویژه تنها محدود به بازرسی و کنترل بازار نیست و بخش مهم آن حضور میدانی مدیران و مسئولان در عرصه‌های تخصصی خود و ارائه پیشنهاد با هدف تصمیم سازی در سطح ملی است.

۷ اردیبهشت ۱۴۰۲