شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۳:۲۱:۴۱

استاندار اصفهان تأکید کرد؛آماده باش کامل استان اصفهان تا ۴۸ ساعت آینده/ نباید مردم شهرستان های درگیر بحران احساس بی پناهی کنند

دکتر مرتضوی در جلسه ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: تا پایان شرایط جوی که کارشناسان هواشناسی ۴۸ ساعت پیش رو را پیش بینی می کنند؛ استان آماده باش کامل خواهد بود و بایستی همه امکانات و بضاعت های موجود را به میدان آوریم.

دکتر مرتضوی در جلسه ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: تا پایان شرایط جوی که کارشناسان هواشناسی ۴۸ ساعت پیش رو را پیش بینی می کنند؛ استان آماده باش کامل خواهد بود و بایستی همه امکانات و بضاعت های موجود را به میدان آوریم.

۲۶ بهمن ۱۴۰۱