پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۱۸:۳۰:۵۸

استاندار اصفهان تأکید کرد؛ضرورت توجه ویژه به کارآفرینان و تلاش جهت برداشتن موانع اقتصادی

دکتر مرتضوی گفت: اعتقاد ما این است که تا حدامکان و در چارچوب قانون همراه و حامی واحد‌های اقتصادی باشیم تا بتوانند بر مشکلات خود فائق آیند.

دکتر مرتضوی گفت: اعتقاد ما این است که تا حدامکان و در چارچوب قانون همراه و حامی واحد‌های اقتصادی باشیم تا بتوانند بر مشکلات خود فائق آیند.

۲۰ اسفند ۱۴۰۱