پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
۱۰:۴۲:۰۸

استاندار اصفهان تأکید کرد:تزریق امید و تقویت فرهنگ ایثار در جامعه با بزرگداشت مقام شهدا

دکتر مرتضوی گفت: اگر امروز بر معرفی، بزرگداشت و برگزاری مراسم معرفی شهدا و برخی فتوحات کشور تاکید می‌شود، به دلیل تزریق امید و تقویت فرهنگ ایثار در جامعه است.

دکتر مرتضوی گفت: اگر امروز بر معرفی، بزرگداشت و برگزاری مراسم معرفی شهدا و برخی فتوحات کشور تاکید می‌شود، به دلیل تزریق امید و تقویت فرهنگ ایثار در جامعه است.

۳ خرداد ۱۴۰۲