پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۱۷:۴۰:۱۴

استاندار اصفهان تأکید کرد:تشکیل اتاق فکر ذیل ستاد اقامه نماز استان، ضروری است

دکتر مرتضوی گفت: تشکیل اتاق فکر جزو مصوبات ستاد اقامه نماز استان قرار بگیرد تا پیشنهاد و راهکارهای مبنایی ارائه و تصمیم گیری ها در این راستا برنامه ریزی و اجرا شود.

دکتر مرتضوی گفت: تشکیل اتاق فکر جزو مصوبات ستاد اقامه نماز استان قرار بگیرد تا پیشنهاد و راهکارهای مبنایی ارائه و تصمیم گیری ها در این راستا برنامه ریزی و اجرا شود.

۳۰ بهمن ۱۴۰۱