یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
۲۱:۱۰:۱۲

استاندار اصفهان تأکید کرد:موضوعات بلاتکلیف ۱۰ الی ۱۵ ساله با اراده جدی به ثمر خواهد رسید

استاندار اصفهان گفت: امروز جنگ ما، جنگ اراده هاست. اراده هایی که در تعیین و پیگیری مصوبات نیز نقش آفرین هستند. زمانی که اراده باشد موضوعات بلاتکلیف ۱۰ الی ۱۵ ساله به ثمر می رسد.‌

استاندار اصفهان گفت: امروز جنگ ما، جنگ اراده هاست. اراده هایی که در تعیین و پیگیری مصوبات نیز نقش آفرین هستند. زمانی که اراده باشد موضوعات بلاتکلیف ۱۰ الی ۱۵ ساله به ثمر می رسد.‌

۱۶ بهمن ۱۴۰۱