پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
۰۹:۴۵:۳۲

استاندار اصفهان تشریح کرد:از مدیریت مصرف انرژی در روزهای سرد سال تا اجبار به استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه شهید منتظری

استاندار اصفهان در حاشیه نشست مدیریت بحران کشور با اشاره به صرفه جویی ۶۰۰ هزار مترمکعبی گاز اصفهانی ها در هر شبانه روز به تشریح پیگیری های مدیریت استان به منظور جلوگیری از استفاده نیروگاه شهید منتظری از سوخت مازوت پرداخت.

استاندار اصفهان در حاشیه نشست مدیریت بحران کشور با اشاره به صرفه جویی ۶۰۰ هزار مترمکعبی گاز اصفهانی ها در هر شبانه روز به تشریح پیگیری های مدیریت استان به منظور جلوگیری از استفاده نیروگاه شهید منتظری از سوخت مازوت پرداخت.

۲۵ دی ۱۴۰۱