چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۰۹:۱۶:۰۴

استاندار اصفهان: حرفه آموزی معتادان باید جدی گرفته شود

استاندار اصفهان گفت: حرفه آموزی معتادان باید بیش از گذشته جدی گرفته شود تا به این طریق آنان در کنار درآمدزایی دوباره به مصرف مواد مخدر بازنگردند.

استاندار اصفهان گفت: حرفه آموزی معتادان باید بیش از گذشته جدی گرفته شود تا به این طریق آنان در کنار درآمدزایی دوباره به مصرف مواد مخدر بازنگردند.

۹ تیر ۱۴۰۰