چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۳:۰۱:۱۱

استاندار اصفهان: حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج نقطه درخشان خدمات دولت سیزدهم در حوزه بیمه سلامت است

استاندار اصفهان در آیین بزرگداشت بیمه سلامت، گفت: پوشش رایگان پنج دهک اول جامعه و پوشش درمان ناباروری در بیمه سلامت ستودنی است، همچنین تشکیل صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج نقطه درخشان خدمات دولت مردمی سیزدهم در حوزه بیمه سلامت است.

استاندار اصفهان در آیین بزرگداشت بیمه سلامت، گفت: پوشش رایگان پنج دهک اول جامعه و پوشش درمان ناباروری در بیمه سلامت ستودنی است، همچنین تشکیل صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج نقطه درخشان خدمات دولت مردمی سیزدهم در حوزه بیمه سلامت است.

۳۰ مهر ۱۴۰۲