شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۲۲:۱۱:۳۷

استاندار اصفهان خبرداد؛بررسی مباحث طرح نهضت ملی مسکن در استان با حضور وزیر راه و شهرسازی

دکتر مرتضوی از بررسی مباحث مرتبط با طرح نهضت ملی مسکن، قطار سریع‌السیر و مشکلات فرودگاهی با حضور وزیر راه و شهرسازی خبر داد.

دکتر مرتضوی از بررسی مباحث مرتبط با طرح نهضت ملی مسکن، قطار سریع‌السیر و مشکلات فرودگاهی با حضور وزیر راه و شهرسازی خبر داد.

۶ تیر ۱۴۰۲