چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۲:۲۴:۲۱

استاندار اصفهان خبرداد؛ افزایش ۲۲ درصدی نسبت مصارف به منابع بانک‌های استان اصفهان/تأکید استاندار بر استمرار این رویکرد

استاندار اصفهان با اشاره به افزایش ۲۲ درصدی نسبت مصارف به منابع بانک‌های استان گفت: علاوه بر نگاه ویژه سطح ملی به استان، با درایت و تلاش‌های استانی می‌توان نسبت مصارف به منابع استان را افزایش داد.

استاندار اصفهان با اشاره به افزایش ۲۲ درصدی نسبت مصارف به منابع بانک‌های استان گفت: علاوه بر نگاه ویژه سطح ملی به استان، با درایت و تلاش‌های استانی می‌توان نسبت مصارف به منابع استان را افزایش داد.

۶ آبان ۱۴۰۲