چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲
۱۳:۴۰:۵۵

استاندار اصفهان خبر داد؛اصفهان به دنبال نقش‌آفرینی در رویدادهای بین‌المللی کشور است

دکتر مرتضوی گفت: بایستی تلاش همگانی شود تا استان اصفهان در اولویت‌های بین‌المللی روز کشور و رویدادهای تعریف شده نقش آفرینی کند‌.

دکتر مرتضوی گفت: بایستی تلاش همگانی شود تا استان اصفهان در اولویت‌های بین‌المللی روز کشور و رویدادهای تعریف شده نقش آفرینی کند‌.

۹ اردیبهشت ۱۴۰۲