چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۲۱:۳۵:۰۳

استاندار اصفهان خبر داد؛ورود به حوزه ساخت مسکن، با تمام توان استان

دکتر مرتضوی گفت: حسب تأکیدات ویژه رییس جمهور و به دلیل کم کاری هایی که در بخش مسکن در سالهای گذشته انجام شده چاره ای نداریم جز اینکه با جدیت و برنامه به این حوزه ورود کنیم.

دکتر مرتضوی گفت: حسب تأکیدات ویژه رییس جمهور و به دلیل کم کاری هایی که در بخش مسکن در سالهای گذشته انجام شده چاره ای نداریم جز اینکه با جدیت و برنامه به این حوزه ورود کنیم.

۲۷ فروردین ۱۴۰۲