چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۰۷:۳۹:۵۱

استاندار اصفهان خواستار همکاری و پشتیبانی بانک های استان جهت حمایت از فعالان اقتصادی شد

دکتر مرتضوی در کمیسیون هماهنگی بانک های استان گفت: معیشت بخش قابل توجهی از مردم ما به فعالیت بنگاه های اقتصادی گره خورده؛ از این رو ضروری است با حمایت و پشتیبانی زمینه فعالیت فعالان اقتصادی استان فراهم شود.

دکتر مرتضوی در کمیسیون هماهنگی بانک های استان گفت: معیشت بخش قابل توجهی از مردم ما به فعالیت بنگاه های اقتصادی گره خورده؛ از این رو ضروری است با حمایت و پشتیبانی زمینه فعالیت فعالان اقتصادی استان فراهم شود.

۷ اسفند ۱۴۰۱