چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۱:۰۸:۰۵

استاندار اصفهان در آیین رژه نیروهای مسلح: حماسه آفرینی، غیرت و ایستادگی با نگاه توحیدی در دوران دفاع مقدس معنا شد

دکتر مرتضوی گفت: در طول تاریخ کشور ما حماسه، غیرت و ایستادگی در یک نگاه توحیدی در تراز دفاع مقدس معنا شد.

دکتر مرتضوی گفت: در طول تاریخ کشور ما حماسه، غیرت و ایستادگی در یک نگاه توحیدی در تراز دفاع مقدس معنا شد.

۳۱ شهریور ۱۴۰۲