شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۲۱:۳۲:۵۳

استاندار اصفهان در آیین کلنگ زنی بیمارستان ۵۰۰ تخت‌خوابی ایثارگران: انتخاب منطقه ۱۴ اصفهان بمنظور تأسیس بیمارستان ایثارگران، با هدف خدمت‌رسانی به مناطق کمتر توسعه یافته است

استاندار اصفهان در آیین کلنگ زنی بیمارستان ۵۰۰ تخت‌خوابی ایثارگران: انتخاب منطقه ۱۴ اصفهان بمنظور تأسیس بیمارستان ایثارگران، با هدف خدمت‌رسانی به مناطق کمتر توسعه یافته است

استاندار اصفهان در آیین کلنگ زنی بیمارستان ۵۰۰ تخت‌خوابی ایثارگران: انتخاب منطقه ۱۴ اصفهان بمنظور تأسیس بیمارستان ایثارگران، با هدف خدمت‌رسانی به مناطق کمتر توسعه یافته است

۲۵ آبان ۱۴۰۲