یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲
۱۰:۰۷:۳۳

استاندار اصفهان در آیین گرامیداشت روز جهانی صنایع دستی:هنرمندان هر سرزمین، مرزبانان اصلی جغرافیای فرهنگ و هنر تمدن خود هستند

دکتر مرتضوی گفت: برخی موارد در حیطه اختیار استان‌ها و برخی موارد در اختیار حاکمیت و مرکز است، در این راستا معتقدیم اختیارات استان‌ها باید افزایش پیدا کند و یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های رئیس‌جمهور نیز همین مورد است.

دکتر مرتضوی گفت: برخی موارد در حیطه اختیار استان‌ها و برخی موارد در اختیار حاکمیت و مرکز است، در این راستا معتقدیم اختیارات استان‌ها باید افزایش پیدا کند و یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های رئیس‌جمهور نیز همین مورد است.

۱۷ مرداد ۱۴۰۲
استاندار اصفهان گفت: درخصوص موضوع آب استان عقب گرد نداشته‌ایم، در این راستا تصمیماتی که در دو سال اخیر برای انجام آن به نتیجه رسیدیم، در حال پیشرفت است و هیچ‌کدام تعطیل و از دستورکار خارج نشده است.

استاندار اصفهان گفت: درخصوص موضوع آب استان عقب گرد نداشته‌ایم، در این راستا تصمیماتی که در دو سال اخیر برای انجام آن به نتیجه رسیدیم، در حال پیشرفت است و هیچ‌کدام تعطیل و از دستورکار خارج نشده است.

۱۷ مرداد ۱۴۰۲
استاندار اصفهان در جمع خبرنگاران گفت: تک سامانه‌ای بودن آب استان و از مدار خارج شدن سامانه‌های کمکی، باعث شده با برخی مشکلات از جمله قطعی و افت فشار آب مواجه شویم.

استاندار اصفهان در جمع خبرنگاران گفت: تک سامانه‌ای بودن آب استان و از مدار خارج شدن سامانه‌های کمکی، باعث شده با برخی مشکلات از جمله قطعی و افت فشار آب مواجه شویم.

۱۷ مرداد ۱۴۰۲
دکتر مرتضوی گفت: هنرمندان هر سرزمین مرزبانان اصلی جغرافیای فرهنگ و هنر تمدن خود هستند در اصفهان نیز، هنرمندان از مرزهای فرهنگی و هنری این دیار محافظت کرده و این وظیفه مهم را بر عهده دارند.

دکتر مرتضوی گفت: هنرمندان هر سرزمین مرزبانان اصلی جغرافیای فرهنگ و هنر تمدن خود هستند در اصفهان نیز، هنرمندان از مرزهای فرهنگی و هنری این دیار محافظت کرده و این وظیفه مهم را بر عهده دارند.

۲۰ خرداد ۱۴۰۲