سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲
۱۹:۲۰:۵۳

استاندار اصفهان در اجلاس مدیران روابط عمومی استان:بسیاری از تصمیم سازی‌ها در حوزه روابط عمومی باعث تغییر رویکرد و نگاه مدیران ممکن می‌شود

دکتر مرتضوی گفت: نقش روابط عمومی‌ها یک نقش و جایگاه راهبردی و ویژه است.

دکتر مرتضوی گفت: نقش روابط عمومی‌ها یک نقش و جایگاه راهبردی و ویژه است.

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲