چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۲:۲۷:۵۳

استاندار اصفهان در بازدید از نیروگاه شهید منتظری: مدیریت استان شرایط واقعی آلودگی هوای اصفهان را در سطح ملی تبیین کرده است/ اجازه مازوت سوزی را به نیروگاه شهید منتظری نمی‌ دهیم

استاندار اصفهان گفت: در هفته‌های گذشته و روزهای اخیر مکالمات جدی با دبیر شورای عالی امنیت ملی، ریاست جمهوری، معاون اجرایی رئیس جمهور و رییس سازمان محیط زیست کشور داشتم تا شرایط آلودگی هوای استان در سطح ملی به خوبی تشریح و تبیین شود.

استاندار اصفهان گفت: در هفته‌های گذشته و روزهای اخیر مکالمات جدی با دبیر شورای عالی امنیت ملی، ریاست جمهوری، معاون اجرایی رئیس جمهور و رییس سازمان محیط زیست کشور داشتم تا شرایط آلودگی هوای استان در سطح ملی به خوبی تشریح و تبیین شود.

۲۳ آبان ۱۴۰۲