جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
۲۰:۰۰:۰۳

استاندار اصفهان در جریان بازدید از مواکب استان:زائران به تدریج و قبل از روزهای پایانی به کشور بازگردند

استاندار اصفهان گفت: زائران تا اربعین حسینی بازگشت خود به کشور را مدیریت کنند و به تدریج با مراجعه به مرزها به کشور بازگردند.

استاندار اصفهان گفت: زائران تا اربعین حسینی بازگشت خود به کشور را مدیریت کنند و به تدریج با مراجعه به مرزها به کشور بازگردند.

۲۴ شهریور ۱۴۰۱