جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
۰۰:۵۸:۰۷

استاندار اصفهان در جشن ازدواج دانشجویی:زوجین دانشجو مبلغ ازدواج برای سایر دانشجویان باشند

دکتر مرتضوی در مراسم ازدواج دانشجویی ۴۰۰ زوج جوان در دانشگاه اصفهان شرکت کرد و زوجین دانشجو را به تبلیغ امر ازدواج میان سایر دانشجویان توصیه کرد.

دکتر مرتضوی در مراسم ازدواج دانشجویی ۴۰۰ زوج جوان در دانشگاه اصفهان شرکت کرد و زوجین دانشجو را به تبلیغ امر ازدواج میان سایر دانشجویان توصیه کرد.

۱۹ اسفند ۱۴۰۱