جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
۲۰:۴۸:۵۹

استاندار اصفهان در جمع احزاب و تشکل‌های سیاسی استان:احزاب بعنوان تأثیرگذاران در جامعه، سفیران خبرهای امیدبخش میان مردم باشند

دکتر مرتضوی گفت: دشمن با هدف‌گیری امید مردم اجازه نمی دهد خبرهای امیدبخش به گوش مردم برسد. از این رو احزاب و تشکل‌های سیاسی بعنوان تأثیرگذاران در جامعه، سفیران خبرهای امیدبخش میان مردم باشند و در جهاد تبیین بیش از پیش فعالیت کنند.

دکتر مرتضوی گفت: دشمن با هدف‌گیری امید مردم اجازه نمی دهد خبرهای امیدبخش به گوش مردم برسد. از این رو احزاب و تشکل‌های سیاسی بعنوان تأثیرگذاران در جامعه، سفیران خبرهای امیدبخش میان مردم باشند و در جهاد تبیین بیش از پیش فعالیت کنند.

۳۰ فروردین ۱۴۰۲