شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۲۰:۴۳:۵۲

استاندار اصفهان در جمع خبرنگاران:نمی‌گذاریم با اقدامات غیرکارشناسی معضلات گذشته مجددا تکرار و یا مشکلات جدیدی به استان تحمیل شود

استاندار اصفهان در جمع خبرنگاران استان گفت:بر انجام کار کارشناسی مصّر هستیم و نمی‌خواهیم معضلات گذشته بار دیگر تکرار و به استان مشکل دیگری تحمیل شود. 

استاندار اصفهان در جمع خبرنگاران استان گفت:بر انجام کار کارشناسی مصّر هستیم و نمی‌خواهیم معضلات گذشته بار دیگر تکرار و به استان مشکل دیگری تحمیل شود. 

۱۷ مرداد ۱۴۰۲