یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
۱۹:۴۷:۱۸

استاندار اصفهان در جمع فرمانداران: اغتشاشات اخیر، حیله دشمن برای برهم زدن نظم اقتصادی کشور بود

دکتر مرتضوی گفت: یکی از حیله های دشمن ورود از حوزه اقتصاد، تلقی ضعف دولت در انجام مباحث تجاری و اقتصادی و نهایتاً نارضایتی مردم است.

دکتر مرتضوی گفت: یکی از حیله های دشمن ورود از حوزه اقتصاد، تلقی ضعف دولت در انجام مباحث تجاری و اقتصادی و نهایتاً نارضایتی مردم است.

۲۴ آذر ۱۴۰۱