جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
۲۰:۳۸:۰۳

استاندار اصفهان در حاشیه حضور در سامانه سامد:شأن حضور مدیران و مسئولان رسیدگی به مسائل مردم است

دکتر مرتضوی گفت: به تعبیر حضرت امام (ره) ما هیچ شأنی جز خدمتگزاری به مردم نداریم؛ اگر مردم نباشند و ضرورت رسیدگی به مسائل مردم نباشد حضور ما نیز توجیه و ضرورتی ندارد.

دکتر مرتضوی گفت: به تعبیر حضرت امام (ره) ما هیچ شأنی جز خدمتگزاری به مردم نداریم؛ اگر مردم نباشند و ضرورت رسیدگی به مسائل مردم نباشد حضور ما نیز توجیه و ضرورتی ندارد.

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲