چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۰۵:۵۴:۴۴

استاندار اصفهان در دیدار با جمعی از آزادگان استان:آزادگان و ایثارگران، متولیان انقلاب هستند

استاندار اصفهان گفت: باید دوران افتخار این سرزمین را در قالب برنامه‌های فکری، هنری و پژوهشی به نسل های‌امروزی برسانیم، آزادگان و ایثارگران، متولیان انقلاب هستند و باید ارتباط بین نسلی را مدیریت کنند.

استاندار اصفهان گفت: باید دوران افتخار این سرزمین را در قالب برنامه‌های فکری، هنری و پژوهشی به نسل های‌امروزی برسانیم، آزادگان و ایثارگران، متولیان انقلاب هستند و باید ارتباط بین نسلی را مدیریت کنند.

۲۵ مرداد ۱۴۰۲