سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲
۰۲:۰۹:۲۸

استاندار اصفهان در دیدار با سفیر دانمارک در ایران:اصفهان می‌تواند میزبان سرمایه‌گذاران دانمارک در ایران باشد

استاندار اصفهان با اشاره به حضور نیروی کار و فنی و مهندسی قوی در استان، گفت: با توجه به وجود ظرفیت‌های قابل توجه اصفهان در این حوزه، می‌توانیم میزبان سرمایه گذاران دانمارک در ایران باشیم.

استاندار اصفهان با اشاره به حضور نیروی کار و فنی و مهندسی قوی در استان، گفت: با توجه به وجود ظرفیت‌های قابل توجه اصفهان در این حوزه، می‌توانیم میزبان سرمایه گذاران دانمارک در ایران باشیم.

۲۵ تیر ۱۴۰۲