سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲
۰۰:۵۶:۰۴

استاندار اصفهان در سامانه تلفنی سامد پاسخگوی مردم استان خواهد بود

استاندار اصفهان به منظور پاسخگویی تلفنی به سؤالات مردم، در سامانه ارتباط مردمی سامد حضور خواهد یافت.

استاندار اصفهان به منظور پاسخگویی تلفنی به سؤالات مردم، در سامانه ارتباط مردمی سامد حضور خواهد یافت.

۶ شهریور ۱۴۰۲