سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲
۰۲:۰۹:۱۳

استاندار اصفهان در شورای آموزش و پرورش استان:برای پیشگیری از تبعیض میان دانش‌آموزان، آموزش‌های دولتی و فراگیر تقویت شوند

استاندار اصفهان گفت: تربیت معنوی افراد نمی‌تواند به عنوان امری فرعی در نظام آموزشی قلمداد شود و اگر افرادی در دوره‌های گذشته نسبت به این موضوع غفلت کرده‌اند، غفلت آنها نابخشودنی است.

استاندار اصفهان گفت: تربیت معنوی افراد نمی‌تواند به عنوان امری فرعی در نظام آموزشی قلمداد شود و اگر افرادی در دوره‌های گذشته نسبت به این موضوع غفلت کرده‌اند، غفلت آنها نابخشودنی است.

۱۹ آذر ۱۴۰۲
دکتر مرتضوی گفت: آموزش‌های غیررسمی و غیردولتی نباید تقویت شوند زیرا میزان بهره‌مندی خانواده‌ها از آموزش‌های غیردولتی متفاوت است و باعث تبعیض میان کودکان می‌شود.

دکتر مرتضوی گفت: آموزش‌های غیررسمی و غیردولتی نباید تقویت شوند زیرا میزان بهره‌مندی خانواده‌ها از آموزش‌های غیردولتی متفاوت است و باعث تبعیض میان کودکان می‌شود.

۱ مرداد ۱۴۰۲