سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲
۰۱:۵۳:۰۹

استاندار اصفهان در شورای اداری استان مطرح کرد: لزوم اهتمام دستگاه ها در صدور مجوز کسب و کار و رعایت جزئیات در ثبت اطلاعات در سامانه صدور مجوزها

دکتر مرتضوی با تأکید بر اهتمام دستگاه‌ها در صدور مجوزهای کسب و کار بر رعایت همه جزئیات در ثبت اطلاعات در سامانه صدور مجوزها تأکید کرد.

دکتر مرتضوی با تأکید بر اهتمام دستگاه‌ها در صدور مجوزهای کسب و کار بر رعایت همه جزئیات در ثبت اطلاعات در سامانه صدور مجوزها تأکید کرد.

۱۵ مهر ۱۴۰۲